zpět k projektu
02/07/2020
Janáčkovo kulturní centrum: Trafostanice hotelu International půjde k zemi, pozemek získá město

Dlouho plánované získání pozemku s trafostanicí, který patří hotelu International, se přiblížilo. Město Brno se se společností HIB DEVELOPMENT (která je 100% vlastněna hotelem International) domluvilo na směně za jinou nemovitost v centru. Dalším krokem bude zpracování znaleckých posudků, které u obou nemovitostí stanoví cenu. 

„Odstranění trafostanice pomůže nově vznikajícímu Janáčkovu kulturnímu centru, proto je tak důležité a aktuální. Díku tomu vznikne u nového koncertního sálu důstojný prostor, který hrdě ponese jméno prvního rektora JAMU Ludvíka Kundery,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Brněnští radní dnes souhlasili se záměrem směnit pozemek s trafostanicí (p. č. 619/1) za pozemek p. č. 482/2, jehož součástí je budova na Starobrněnské 20. „Jde o dům s pronajímanými obchodními a kancelářskými prostory. Pokud ke směně, o kterou město usiluje asi 15 let, konečně dojde, práva a povinnosti z aktuálních smluv samozřejmě přejdou na nového vlastníka,“ ubezpečil radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Na obě nemovitosti teď zpracuje posudky jeden znalec, na kterém se obě strany shodnou. „Rozdíl ceny směnovaných nemovitých věcí je hotel International připraven doplatit penězi,“ dodal Róbert Čuma.

Nová koncertní síň vyroste na rohu Besední a Veselé. Půjde o moderní sál s dokonalou akustikou, který bude sloužit především Filharmonii Brno. Jeho kapacita bude 1100–1200 diváků. Projekt má platné stavební povolení, se zahájením stavby město počítá nejpozději do dvou let.