zpět k projektu
11/06/2020
Janáčkovo kulturní centrum: Sál získal stavební povolení

Zkušebny, sklady, nahrávací studio, ladírny či šatny pro hudebníky, pokladna, kavárna a další zázemí pro diváky, ale hlavně moderní koncertní sál s dokonalou akustikou. Takové bude Janáčkovo kulturní centrum. Město má za sebou další krok na cestě k jeho vybudování – 2. etapa projektu, navazující na již vybudované podzemní garáže, má platné stavební povolení.

„Projekt Janáčkova kulturního centra osobně považuji za jednu ze stěžejních věcí, na kterou se chceme v rámci našeho volebního období soustředit. Získáním stavebního povolení se otevřela cesta k dalším fázím přípravy a přiblížilo se to, na co naše město i region čeká dlouhá léta – že se od vizualizací a administrativy přejde k samotné stavbě. Doufám, že vše bude probíhat bez komplikací a že nejpozději na jaře 2022 zahájíme stavební práce,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

„Jsem rád, že se Jihomoravský kraj aktivně podílí na realizaci stavby Janáčkova kulturního centra, a to nejen v návaznosti na odkaz tohoto hudebního velikána. Ale zejména proto, že náš region tímto projektem získá odpovídající zázemí pro významné hudební události světového měřítka,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

„Brněnská filharmonie patří dlouhodobě k výkladní skříni brněnské kultury a je důležitým článkem pestré hudební mozaiky, která Brnu přinesla titul Kreativní město hudby. Na pódium Besedního domu, který představuje její sídlo, se ale orchestr v plném obsazení – což je více než sto lidí – ani nevejde. Důstojný koncertní sál proto považuji za naprostou prioritu a nejdůležitější kulturní investici města v současné dekádě,“ poznamenal náměstek pro kulturu Tomáš Koláčný.

„S výstavbou Janáčkova kulturního centra souvisí i problém blízké trafostanice hotelu International, o jejíž nabytí za účelem odstranění se město snaží už více než 15 let. Po řadě složitých jednání se podařilo najít s majiteli hotelu dohodu na formě majetkového vypořádání, ke které se v současnosti ladí technické detaily a která bude orgánům města předložena k rozhodnutí v průběhu letních prázdnin, půjde-li vše podle plánu,“ shrnul radní pro majetek Róbert Čuma.

„V úterý jsme si u ministra Zaorálka potvrdili, že stát i přes úsporná opatření stále počítá se spolufinancováním projektu ve výši 600 milionů korun. Dokumentace pro provedení stavby by měla být hotová za 11 měsíců. V průběhu letošního roku dále vznikne pod vedením světově uznávaného akustika Yasuhisy Toyoty akustický model sálu, který bude do prováděcí dokumentace zakomponován. Následně vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Nový Sál pro Brno, jak se projekt rovněž označuje, bude mít šest nadzemních podlaží. „Celý objekt naváže na už dokončenou etapu podzemních garáží, v nichž je připraveno 170–180 parkovacích míst. Z garáží bude možné vystoupat přímo do vstupní haly JKC. Pro diváky bude sloužit kromě samotného koncertního sálu, do jehož hlediště se jich vejde 1100–1200, také třeba kavárna; v zázemí pro zaměstnance bude většina místností určená jako tzv. ladírny, tedy šatny hudebníků, dále nahrávací studio, zkušebny, sklady apod.,“ popsal zástupce projekčního týmu Petr Hrůša.

„O tom, jak citelně Filharmonii Brno a jejím posluchačům chybí sál odpovídající kvality a kapacity, svědčí, že projekt má dlouhodobou podporu vedení města napříč spektrem politických stran. Po letech příprav, které takto náročná stavba vyžaduje, jsme se dostali do fáze, kdy je doslova na dohled,“ připojila ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Nová koncertní síň vyroste na rohu Besední a Veselé. Před ní vznikne nové prostranství, které městská část Brno-střed doporučila pojmenovat náměstí Ludvíka Kundery – po brněnském klavíristovi a muzikologovi, žákovi Leoše Janáčka a prvním rektorovi Janáčkovy akademie múzických umění. Návrh schválili brněnští radní a příští týden se jím budou zabývat zastupitelé.

Vedení statutárního města Brna se k výstavbě koncertního sálu přihlásilo už v programovém prohlášení Rady města Brna pro volební období 1998 až 2002. V roce 2002 byla vyhlášena otevřená veřejná mezinárodní architektonická soutěž. Z 80 účastníků vybrala mezinárodní porota jednomyslně návrh autorů Jakuba Havlase, Jana Hájka a Pavla Joby z Atelieru M1 architekti.

Příprava a realizace celého projektu JKC byla poté z finančních důvodů rozdělena na 2 věcné a časové etapy, tj. na výstavbu podzemního třípodlažního objektu parkovacích garáží – I. etapa, a výstavbu nadzemního šestipodlažního objektu s koncertním sálem a provozními plochami k tomuto sálu – II. etapa.

Stavební povolení pro I. etapu bylo vydáno v roce 2014 a stavba byla zahájena v únoru 2015. Investorem jsou Brněnské komunikace (dále BKOM). V současné době je dokončena hrubá stavba. Dokončení je plánováno s dokončením stavby II. etapy.

V roce 2018 byla podepsána smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru s týmem ve složení Tomasz Konior (generální projektant), Yasuhisa Toyota (hlavní akustik) a Petr Hrůša (projektant stavební části).