zpět k projektu
17/01/2023
Další milník ve výstavbě multifunkční haly: primátorka a zástupci vybraného zhotovitele podepsali smlouvu

Od okamžiku, kdy padlo rozhodnutí o výstavbě nové multifunkční haly u brněnského výstaviště, uplynuly necelé čtyři roky. Dnes byl dosažen další milník v realizaci tohoto největšího strategického projektu města Brna – primátorka a zástupci vybraného zhotovitele, společnosti HOCHTIEF CZ a. s., podepsali smlouvu.

Cílem je vybudovat multifunkční nadregionální areál, který nabídne špičkové podmínky pro pořádání kulturních, sportovních, veletržních a kongresových akcí na mezinárodní úrovni.

Vzhledem k tomu, že souběžně se samotným objektem haly mají být vybudovány parkoviště, komunikace nebo inženýrské sítě, zadávalo město Brno zakázku společně s městskými společnostmi Brněnské komunikace, ARENA BRNO a Teplárny Brno. Zahájení zadávacího řízení schválila Rada města Brna v prosinci 2021, nabídku ve lhůtě pro podání nabídek končící 25. dubna 2022 podaly 4 subjekty. Proces hodnocení skončil počátkem loňského října, vybrána byla společnost HOCHTIEF CZ a. s. s nabídnutou cenou 4 444 444 444,44 korun bez DPH.

Stavební práce budou zahájeny až na základě výzvy města Brna v návaznosti na schválení finanční podpory Evropskou komisí, které se předpokládá v 1. pololetí roku 2023. V případě, že by nebyla schválena, může město smlouvu jednostranně ukončit bez sankcí. Pokud stavba začne, na realizaci má vybraná firma lhůtu 30 měsíců od předání staveniště.

Vloni v červnu byl vybrán správce stavby, smlouva se společností INVIN, RUBY, INFRAM a CM je již podepsána, v prosinci pak padlo rozhodnutí, že halu bude provozovat městem 100% vlastněná společnost ARENA BRNO.

Výstavba multifunkční arény navíc vyvolává i další investice. Dojde tak k rekultivaci velkého území v blízkosti centra, a tudíž i k masivnímu rozvoji této části města. Aktuálně například Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že vybralo zhotovitele velkého městského okruhu na úseku Bauerova a počítá se zahájením prací se začátkem stavební sezony. Jde o úpravy kilometrového úseku, které zlepší bezpečnost a umožní dopravní napojení haly, proto se na investici podílí i město. Dopravní podnik pak pokračuje v přípravě stavby tramvajové smyčky v blízkém dopravním uzlu Lipová.

Běží i další nezbytné administrativní kroky. Klíčové je schválení veřejné podpory Evropskou komisí, na to je navázáno zahájení prací na stavbě haly i úhrada platby za pozemky, na nichž má vyrůst jak samotná budova, tak parkovací plochy. V závěrečné fázi jsou jednání o podmínkách poskytnutého externího úvěrového financování. Bude také zapotřebí zajistit částečné doprojektování interiéru a jeho dodání.

Stavbu multifunkční haly, bude-li zahájena, bude financovat především ARENA BRNO a město Brno. ARENA BRNO využije úvěr ve výši 2 miliardy korun, město pokryje realizaci výstavby z vlastních zdrojů a úvěru. Další finance by měl poskytnout v souladu s uzavřeným memorandem Jihomoravský kraj (minimálně 200 milionů korun) a Národní sportovní agentura (předpokládá se 300 milionů korun).

Rozhodnutí o výstavbě multifunkční haly u brněnského výstaviště padlo 20. února 2019. Za 850 dní, 19. června 2021, získala stavba územní rozhodnutí a stavební povolení. Arénu projektovalo sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Objekt má mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3. Kapacita haly bude až 13 300 míst, spolu s ní město vybuduje zhruba 1 300 parkovacích míst.

celá tisková zpráva