zpět k projektu
27/04/2022
Aktuální jednání o koncesi na provozování multifunkční haly bylo ukončeno bez dohody

Po několikaměsíčním jednání s uchazečem o koncesi na provozování multifunkční haly pro 13 000 návštěvníků u brněnského výstaviště mezi městem Brnem a společností KOMETA GROUP REAL, s. r. o., bylo jednání ukončeno.

Přes velkou snahu obou stran a vzájemné korektní jednání se nepodařilo najít takovou dohodu, která by obstála ve všech parametrech při závěrečné notifikaci u Evropské komise. Stávající ekonomicko-politická situace totiž významně ovlivnila klíčové parametry a možnosti obou smluvních stran. Zásadní však byl pohled schvalovacích orgánů, jejichž komentář a doporučení při diskuzích o navržené dohodě byl odlišný od toho, co se v rámci koncesního řízení podařilo vyjednat.

Město Brno nyní bude hledat jinou cestu, jak zajistit úspěšné a kvalitní provozování arény, což znamená, že vypíše koncesní řízení ještě jednou. Vzhledem k tomu, že se v rámci jednání o koncesi vyjasňuje i množství provozních a technických věcí, které se promítají do smluvních podmínek, je nyní možné využít všechny získané poznatky, takže by celý proces měl být výrazně méně časově náročný.

Ukončení celého koncesního řízení bude ještě muset formálně potvrdit Rada města Brna.

celá tisková zpráva