zpět k projektu
08/03/2023
Stavební práce na Bauerově omezí od 20. března vjezd do Pisáreckých tunelů, změny se dotknou i parkování a MHD

Rekonstrukce velkého městského okruhu v úseku Bauerova, zahájení výstavby parkovacích ploch u plánované multifunkční haly u výstaviště a další menší stavební práce v této lokalitě si od 20. března vyžádají změny v organizaci dopravy.

Dopravní omezení se dotknou úseku ulice Bauerova od velodromu po mimoúrovňovou křižovatku na Hlinkách. Pro řidiče a cestující městskou hromadnou dopravou jsou především důležité následující změny:

1)    Beze změn je trasa pro automobilovou dopravu od Komína a Žabovřesk do Pisáreckého tunelu. Totéž platí pro výjezd, který bude možný pouze směrem na Žabovřeskou.

2)    Průjezdy aut Bauerova – Pisárecký tunel a Hlinky – Pisárecký tunel budou vedeny po objízdné trase Pisáreckou.

3)    Dojde ke zrušení parkovacích míst podél areálu výstaviště od velodromu po 9. bránu BVV.

4)    Mění se rozložení zastávek MHD.
·         Ve směru od Pisárek do centra bude zastávka Riviéra přesunuta 150 metrů směrem blíž Poříčí.
·         Ve směru z centra na Pisárky bude zastávka Velodrom přesunuta před výstavní halu B, zastávka Riviéra bude zrušena, zastávka Bauerova zůstane v provozu.

5)    Zůstává zachován přechod u zastávky Bauerova, který obslouží i pěší z blíže posunuté zastávky Riviéra.

Uvedený stav potrvá do 11. dubna. O dalších změnách v dopravě u navazující etapy prací bude veřejnost informována.

Uvědomujeme si, že se jedná o poměrně velké dopravní omezení, takže s ohledem na blížící se jarní prázdniny informujeme řidiče a cestující městskou hromadnou dopravou s předstihem. Výsledkem prací bude rekultivované území, zrekonstruovaná Bauerova, přes kterou povedou 2 lávky pro pěší, nová samostatná komunikace pro MHD, nové zastávky i parkovací plochy pro celou lokalitu, kde pro návštěvníky plánované multifunkční haly, koupaliště Riviéra a výstaviště vznikne celkem 426 parkovacích míst.

celá tisková zpráva