2026
termín dokončení
1 100
metrů nových kolejí

Prodloužení tramvajové trati Lesná

Doprava z centra na Lesnou bude rychlejší. Prodloužíme tramvaj z Merhautovy až na sídliště. Tisíce Brňanů se tak dostanou domů i do města pohodlněji, rychleji a bez přestupů, navíc plně bezbariérově.

Mezi centrem a Lesnou panuje čilý dopravní ruch. Tuto cestu podnikají i několikrát denně tisíce Brňanů a drtivá většina z nich k tomu zcela přirozeně využívá městskou hromadnou dopravu.

Přidejte k tomu nevyhovující podobu přestupního uzlu u železniční zastávky Lesná, velmi špatný technický stav mostu Studená–Merhautova nebo potíže se zajištěním bezbariérovosti dopravy a velkou část argumentů pro prodloužení tramvajové tratě máte pohromadě.

Kdy pětka na Lesnou vyjede? 

Projekt prodloužení tramvaje na Lesnou bude realizován v těchto termínech:

2021 – zahájení prací na dokumentaci pro celý projekt

2023 – finalizace projektové dokumentace a zahájení první části stavby: mostu Merhautova–Studená

2024 – začátek stavby tramvajové tratě

2026 – zkušební provoz tramvají, kolaudace a uvedení tratě do provozu

Co získáme prodloužením tratě z Merhautovy na Lesnou?

Kratší dobu cestování bez přestupů.

Zrychlení dopravy a pohodlí – tramvaje mají větší kapacitu a jsou rychlejší než autobusy. Nejsou limitovány dopravními zácpami ani špičkami.

Zdravější město tramvaje jezdí na elektřinu, a jsou proto mnohem ekologičtější.

Kdo a jak projekt tramvaje na Lesnou financuje?

Předpokládaný rozpočet na stavbu činí 800 milionů Kč.

Investory projektu jsou:

Statutární město Brno a Dopravní podnik města Brna

Bude podána žádost o spolufinancování projektu z fondů Evropské unie – Operačního programu Doprava 2021–2027.

Další výhody prodloužení tramvaje až na Lesnou

Sníží se emise škodlivých látek, což prospěje ovzduší ve městě. Provoz tramvají přitom ve srovnání s autobusy není o nic dražší.

Bezpečí na silnicích – k projektu patří úprava křižovatek a dalších problematických míst. Sníží se tak počet dopravních nehod v těchto místech. Cestování bude bezpečnější a pohodlnější také pro maminky s kočárkem a hendikepované.

Kompletní proměnou projde také problematické místo mostu Studená–Merhautova.

Důležité milníky projektu
2021
příprava projektové dokumentace
2023
zahájení realizace – most Merhautova
2024
stavba tramvajové tratě
2026
zahájení provozu a kolaudace

Anketa

Garanti projektu

Ing. Petr Kratochvíl
radní pro oblast dopravy
Ing. Karel Kalivoda
projektový manažer