40
sociálních bytů
50
parkovacích míst

Lomená – sociální bydlení pro ohrožené

Bývalá ubytovna a kolej na ulici Lomená získá nové využití. Rozšíří se tak nabídka bydlení pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Projekt cílí především na rodiny s dětmi, nízkopříjmové seniory a mladé dospělé.

Osm pater vysoká budova v Komárově projde rekonstrukcí. Ta se dotkne nejen samotných bytů. Kromě nich rekonstrukcí projde i střecha objektu, kotelna a vstup do budovy. Budova získá také nové zateplení.

Upraveno bude okolí objektu včetně výstavby nových parkovacích míst a příjezdové komunikace. Cílem je vytvořit zde moderní prostředí pro dlouhodobé sociální a sdílené bydlení.

Kdy bude sociální bydlení na ulici Lomená dostupné? 

Projekt rekonstrukce bývalé ubytovny má stanoveny tyto termíny:

2022 – zahájení stavebních prací

2023 – dokončení rekonstrukce, kolaudace a předání k užívání

Co sociální bydlení přináší Brnu?

Brno získá až 40 nových bytů určených pro nejvíce ohrožené skupiny obyvatel. Ty vzniknou v objektu, který patří přímo městu.

Dostupné bydlení v této lokalitě bude možné nabídnout:

seniorům

mladým dospělým

matkám s dětmi

studentům v rámci sdíleného bydlení

Bytové dispozice budou
1+1, 1+2, 1+3

Jaké jsou náklady na vybudování sociálního bydlení v Komárově?

Rozpočet rekonstrukce včetně úprav okolí je stanoven na 70 milionů Kč.

Financování projektu zajišťuje město Brno.

Anketa

Garanti projektu

JUDr. Robert Kerndl
4. náměstek primátorky města Brna
Ing. Lukáš Nehyba
projektový manažer
02/2022