2 200
diváků v hale
200
metrů dlouhý ovál
170
míst k parkování
2024
termín dokončení

Atletická hala Kampus

Skvělé podmínky pro konání domácích i mezinárodních závodů a také pro tréninky atletů z Brna a celého Jihomoravského kraje. To vše přinese stavba moderní atletické haly v bohunickém kampusu.

Bohunický kampus se brzy rozšíří o další atraktivní objekt. Chystá se zde stavba atletické haly, která pojme více než 2 000 návštěvníků a stane se centrem všech milovníků tohoto sportu.

Atraktivní, funkční a moderní zázemí, které v Brně chybí, ocení nejen samotní sportovci během tréninků i závodů, ale především diváci, kteří se mohou těšit na regionální i mezinárodní klání.

Hala vzniká jako multifunkční a bude možné ji využít i pro další sporty.

Kdy v hale cinknou první medaile?

Jednotlivé fáze stavby atletické haly probíhají v těchto termínech:

2018 – zahájeny práce na přípravách stavby atletické haly

2020 – získána všechna potřebná povolení

2022 – předpokládané datum zahájení stavebních prací

2024 – dokončení haly, kolaudace a zahájení provozu

Jaké výhody atletická hala v kampusu přinese?

Brno získá prostory pro konání mezinárodních atletických závodů – hala splňuje všechny požadavky definované Mezinárodní atletickou federací.

Součástí haly bude 200 m dlouhý běžecký ovál se 6 drahami, 8 sprinterských rovinek či prostor pro technické disciplíny: skok do dálky, skok do výšky, skok o tyči, trojskok a vrh koulí. Samozřejmostí je zázemí pro rozcvičení a regeneraci.

Sportovci atletických klubů z regionu získají nový prostor pro svoji celoroční přípravu.

Kolik bude atletická hala stát?

Předpokládaná cena projektu je 830 milionů Kč.

Na financování se podílí:

Statutární město Brno
430 milionů Kč

Jihomoravský kraj
100 milionů Kč

Národní sportovní agentura
300 milionů Kč (čeká se na schválení a přidělení dotace)

Má nová hala ještě jiné přínosy a využití?

Obrovskou výhodou je blízkost Masarykovy univerzity, především Fakulty sportovních studií. Studenti budou moci halu využívat k tréninkům, odborníci z fakulty zase pro vědecko-výzkumnou činnost.

Dobrá spolupráce s univerzitou umožní využití dalšího zázemí, například menzy, kongresového centra nebo bazénu. Během atletických klání tak sportovci v prostoru kampusu najdou vše potřebné pro výkon i odpočinek.

Důležité milníky projektu
2019
územní rozhodnutí
2020
stavební povolení
2022
zahájení výstavby
2024
první návštěvníci

Anketa

Garanti projektu

Mgr. Jaroslav Suchý
radní města Brna
Ing. Karel Vlček
projektový manažer
02/2022