zpět k projektu
13/01/2022
Práce na stavbě I/42, Brno VMO Žabovřeská I – etapa II. intenzivně pokračují i v zimních měsících

Práce na stavbě I/42, Brno VMO Žabovřeská I – etapa II. intenzivně pokračují i v zimních měsících. Po roce od zahájení prací na této důležité části Velkého městského okruhu pozvalo ŘSD ČR představitele města Brna a zástupce médií na pravidelnou prohlídku stavby, zejména budovaného tramvajového tunelu v délce 500 m.

Nepříjemné odstřely skalního masivu už skončily a další nejsou v plánu. Během uplynulé stavební sezóny byla ve skále pod Wilsonovým lesem proražena 334 metrů dlouhá část tramvajového tunelu a na ni napojena přesypaná část. Průraz tunelu i odtěžení zemního tělesa silniční galerie se podařilo udělat za minimálního počtu dopravních omezení. Ačkoli vedení města počítalo se zastavením dopravy několikrát denně a intenzivně informovalo obyvatele o chystaných dopravních komplikacích, očekávání se nenaplnila a stavbaři vše zvládli tak, aby byl v maximální možné míře zajištěn nepřetržitý průjezd oblastí. Práce pokračují podle harmonogramu. Letos by měla být dokončena stavba lávky pro pěší, která je jednou z investic města. Podle předpokladů řidiče čeká pohodlný průjezd Žabovřeskou v roce 2024.

K rozpojování skalního masivu bylo využito 11,3 tun trhaviny a celkově odtěženo 24 000 m ³ horniny. Začaly také práce na opěrných a zárubních zdech a na spodní stavbě provozně – technologického objektu, ze kterého bude řízen provoz v galerii a tunelu. Stavbaři vybudovali opěry pro lávku pro pěší. Důležité bylo zajištění silně porušeného skalního masivu v prostoru obou portálů a podél budoucí silniční galerie. Také provedli několik pilot pro zjištění průběhu únosného podloží v trase základových pasů silniční galerie a realizovali přeložku vodovodu průměru 600 mm vedoucího do vodojemu na ulici Barvičova.

Aktuálně probíhají práce na izolacích přesypané části tunelu a čištění jeho dna pro následnou betonáž. Současně  stavbaři betonují sekundární ostění v 50 m dlouhé únikové štole. Tyto práce by měly být hotové do jara. Letos také začnou dělníci budovat tramvajovou trať, jejíž dokončení je v plánu do konce roku. Pokračovat budou práce na zárubních a opěrných zdech, silniční galerii, protihlukových stěnách a na inženýrských sítích.

Druhá etapa stavby I/42 VMO Brno Žabovřeská, byla zahájena v prosinci 2020. Přesunutí tramvajové trati do tunelu umožní rozšíření silnice I/42 na 4 pruhy a díky tomu zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.