zpět k projektu
07/12/2022
Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Radní na základě analýzy advokátní kanceláře MT Legal posuzovali několik variant. Jako nejvýhodnější se jeví uspořádání, že vlastníkem i provozovatelem multifunkční haly bude ARENA BRNO. Jde o časově úsporný postup, protože nebude nutné řešit smlouvu mezi vlastníkem a provozovatelem ani zasahovat do většiny existujících vztahů či procesů. To se týká i financování výstavby, tedy čerpání dotací a úvěrů. Zajistí kontinuitu aktuálního notifikačního řízení u Evropské komise, které navíc bude jednodušší. Vyhneme se i relativně komplikovanému řešení in-house, kdy je nutné, aby město jako vlastník průběžně kontrolovalo svoji společnost, že bude 80 % jejího obratu generováno v souvislosti s plněním svěřeného úkolu, což je provozování haly. Vybrané řešení umožní, aby aréna takto fungovala pouze dočasně, než se etabluje na trhu, a následně bude možné znovu vypsat koncesní řízení, v němž se dá očekávat větší zájem provozovatelů.

Rozhodnutí o provozovateli haly je však jedním z nutných kroků pro realizaci tohoto strategického projektu města Brna. Klíčové je schválení veřejné podpory Evropskou komisí. Bez něj nelze začít se samotnou výstavbou, stejně tak nemůže být uhrazena platba za pozemky, na nichž má hala stát a které nabývá ARENA BRNO od Veletrhů Brno. Další jsou určené pro parkoviště a přejdou takzvaným štěpením z vlastnictví veletrhů do majetku Brněnských komunikací. Vyjednávání o podmínkách poskytnutého financování jsou v závěrečné fázi, dokončena by mohla být ještě letos a následně bude materiál předložen k projednání v orgánech města. Smlouva se správcem stavby je již uzavřena, po formální stránce také již nic nebrání podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby. Poté bude třeba částečné doprojektování interiéru a jeho dodání.

celá tisková zpráva